Bøler Kirke

Bøler Kirke

Tegl:K58
Byggherre: Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO)
Arkitekt:
Hansen/Bjørndal Arkitekter
Murer: Stryken og Gudbrandsen AS
Adresse:Østensjø, 0691 Oslo
Ferdigstilt:2011
Les mer: Bygg.no

Utdrag fra juryens kritikk

”Forslaget respekterer tomtens kvaliteter og utnytter terrengets fallende karakter ved delvis å grave seg ned. Prosjektet viser god stedforståelse og respekt for Bølers skala…

Anlegget berømmes for sin netthet. Forslagstilleren har evnet å sortere virkemidler og skala overbevisende. Dette er et av konkurransens mest arealeffektive utkast, uten at det har gått på bekostning av uttrykk og spenst. Et dynamisk anlegg som er godt utført arkitektonisk håndverk, overbevisende og entusiastisk”