Murstein og miljø

Vi mennesker har holdt på med tegl i tusenvis av år. Verdens eldste murstein ble funnet ved elven Yangtze i Kina og skal i følge forskerne som fant den være over 6400 år gammel. Verdens eldste frittstående murvegg står i Egypt, og skal ha stått i over 5000 år.

Til tross for en meget lang fortid er det mye fremtidsrettet som ligger bak dagens bruk av tegl.

Holdbarhet

Et av de viktigste argumentene for bruk av tegl er det samme om kineserne og egypterne hadde kunnskap om. Tegl holder i lang, lang tid, uten å være avhengig av særlig vedlikehold. Dagens produksjonsmetoder har gitt oss muligheten til å lage enda mer holdbar teglstein, også til det nordiske miljøet. Vi evner å lage frostsikre tegl, som kan stå imot sesongvariasjoner gjennom hundrevis av år.

Miljøvennlighet

Teglverkene som Mur Direkte er forhandler av er alle svært miljøbevisste. De Rijswaard i Nederland er et av Europas mest moderne teglverk, og driver en svært energieffektiv produksjon. Teglverket benytter blant annet et anlegg for varmeresirkulering, der overskuddsvarme fra produksjonen brukes i tørkekamrene.

Leire må brennes ved høy temperatur for å bli teglstein, og det krever naturlig nok et energiforbruk. De Rijswaard benytter en blanding av elektrisitet og gass i sin brenning, i et helautomatisk system for høyest mulig energieffektivitet.

Som eneste i Danmark mestrer Petersen Tegl å brenne med kull. CO 2-utslippet er beregnet til kun 0,52 kg per murstein. Det kan høres mye ut når man multipliserer opp, men satt i perspektiv er det ikke avskrekkende høyt utslipp.

Et eksempel: Om en familie bygger en enebolig med 235 kvadratmeter fasade forårsaker de et utslipp på ca 8 500 kg. Om den samme familien skal på ferie, og flyr t/r Hamburg til Bangkok forårsaker de et utslipp på ca 5 700 kg. Eneboligen deres, som kan stå i flere hundre år, forårsaker altså ikke et veldig mye større utslipp enn en to-ukers ferietur.

En murstein er 100 % resirkulerbar, og deponering forårsaker ingen belastning for miljøet.

Inneklima

En teglfasade har ypperlige temperaturregulerende egenskaper. Tegl er et materiale med lav termisk konduksjon, som vil si at varmeoverføring skjer sakte. På den måten holder teglen på varme når det går mot natt, samtidig som den tar unngår å ta imot for mye varme fra solen på dagtid. Dette sørger for behagelig innetemperatur både på kalde og varme dager, og gir en eventuell mekanisk temperaturstyring mindre belastning.

Tegl kan også påvirke luftkvaliteten svært positivt. En teglfasade er ventilerende, og det oppstår ingen fuktproblemer i konstruksjonen. Dette fjerner næringsgrunnlaget for mugg, råtesopp og husstøvmidd som er kjente årsaker til dårlig luftkvalitet. Samtidig gir en teglfasade en naturlig utlufting av bygget over tid.

En annen ting som påvirker inneklimaet er lyd. Lyd er vibrasjoner, som beveger seg gjennom rom som lydbølger. Disse bølgene kan både trenge igjennom og reflekteres av vegger, og det er påvist at nesten alle mennesker oppfatter høy lyd fra omgivelsene som forstyrrende og konsentrasjonshemmende. Det er derfor viktig at konstruksjonen demper lyden, og tegl kommer godt ut på dette området. Jo tyngre konstruksjonen er, jo bedre dempes lyden. I tillegg er gjenklang ofte lavere der veggoverflatene er ujevne.

Tegl er et meget godt egnet materiale til å skape et godt inneklima, med økt konsentrasjon, høyere produksjon, høyere læring og mindre sykdom som potensielle gevinster.