Petersen Tegls Cover Brick

Petersen Cover er et nytt teglprodukt som bringer et markant og moderne fasadeuttrykk, samtidig som det ivaretar alle de kjente fordelene ved tegl som materiale. I likhet med Kolumba-serien er Cover et håndlaget produkt, som lages med ulike kombinasjoner av tysk og engelsk leire for å oppnå dens karakteristiske uttrykk.

Petersen Cover fås i to størrelser: 528mm x 170mm x 37mm og en litt bredere versjon på 528mm x 240mm og 37mm.

Montering av Cover-serien er svært lavteknologisk, ettersom det festes til en bakenforliggende konstruksjon som sikrer at teglen ligger presist langs både bygningens fasader og hjørner. Ved at teglen fastgjøres via to skruer kan den heller ikke blåse av eller fjernes manuelt.

Med Cover-serien tilbyr Petersen Tegl en spennende, moderne og eksklusiv løsning som går hånd i hånd med et tradisjonelt murverk - slik bare Petersen kan gjøre det!

  • Alle
  • Grå
  • Gule
  • Røde
  • Vis populære
  • Etter navn
  • Dato
  • Stokk om!