Petersen Tegl D46

Petersen Tegl D46

Kullbrent murstein

Petersen Tegls vannstrøkne murstein lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige. Deretter løftes formen av. Vannet gjør at den bløte mursteinen blir liggende. De neste dagene tørkes den og deretter brennes steinene, for videre å bli blandet og pakket. Resultatet er en produksjon av ensartet uensartet murstein i et enestående og flott varierende fargespill som er blandet allerede ved ankomst til byggeplassen.

Tekniske dataDNF
228 x 108 x 54 mm
HF
220 x 105 x 65 mm
FF
228 x 108 x 40 mm
Farge      
Forbruk 64 stk/m2 56 stk/m2 80 stk/m2
Mørtelforbruk 33 l/m2 30 l/m2 43 l/m2
Brutto tørrdensitet 1800 kg/m3 1800 kg/m3 1800 kg/m3
Trykkstyrke 12 - 15 n/mm2 12 - 15 n/mm2 12 - 15 n/mm2
Vandoppsug 5 - 7 m-% 5 - 7 m-% 5 - 7 m-%
  Svakt sugende Svakt sugende Svakt sugende