Petersen Tegls murstein

Petersen Tegls vannstrøkne murstein lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige. Deretter løftes formen av. Vannet gjør at den bløte mursteinen blir liggende. De neste dagene tørkes den og deretter brennes steinene, for videre å bli blandet og pakket.

Resultatet er en produksjon av ensartet uensartet murstein i et enestående og flott varierende fargespill som er blandet allerede ved ankomst til byggeplassen.

På denne siden finner du samtlige av Petersen Tegls murstein. Disse leveres hovedsakelig i Dansk Normalformat (228 x 108 x 54 mm), Hamborgformat (220 x 105 x 65 mm) og Flensborgformat (228 x 108 x 40 mm), men spesialstein kan produseres ved forespørsel. Teglbjelker for overdekninger kan også produseres på teglfabrikken.

  • Alle
  • Gule
  • Lyse
  • Mørke
  • Røde
  • Spill
  • Vis populære
  • Etter navn
  • Stokk om!