Saltutslag på murstein

Teglstein og mørtel kan inneholde små mengder vannløselig salter, og vann fra mørtel, kondens fra temperaturforskjeller eller nedbør kan trekke med seg dette ut til fasadens overflate i løpet av de første månedene etter muring. Dette kan bli synlig på fasaden som hvite skjolder, spesielt på mørke og røde teglstein. 

Saltutslag er verken skadelig eller varig, og nedbør vil sammen med vær og vind vaske bort dette. På innendørs teglvegger kan man fjerne saltene ved å bruke en stiv børste på tørr mur.

Man kan ved to enkle forholdsregler minimere risiko for saltutslag.

1Sørg for at ting er tørt!
Bruk tørr murstein, og sørg for at både materialer og murverk dekkes til ved nedbør.

2Sørg for fornuftig vannbruk i mørtelen!
Bruk anbefalt vannmengde og ikke bland for store blandinger. Unngå å måtte menge (ettertilsetning av vann i mørtel).