BELEGNINGSGUIDE

Før man begynner å legge marktegl er det nødvendig å gjøre visse forberedelser. Dette gjør vi for å sikre et godt resultat med lang holdbarhet.

OPPMÅLING
Det første som må gjøres er oppmåling, og høydemål må være så nøyaktig som mulig. Høydemålere slås fast i bakken, og det festes stram rettesnor mellom disse som angir høyden for belegningens overside. Belegningen må legges med fall så vann ledes bort fra overflaten.

JORDARBEIDE
Deretter må det graves. Utgravningen må tilpasses bunnlag, leggesand og markteglen. Bunn og sider skal bære og støtte belegningen, samt lede bort vann. Bunnen og utgravningen må derfor være jevn og komprimeres med tromle eller støter. I tillegg må bunnen som nevnt ha fall ut til sidene for å lede bort vann.

BUNNLAG OG AVRETTINGSSAND
Belegningen må hvile på et solidt underlag, som også fungerer som drenering. Det bør derfor legges rikelig med stabil grus eller bunnsikringsgrus som komprimeres og pakkes med en platevibrator. Deretter legges avretningssand for at markteglen skal ligge stødig.

VED LEGGING AV INNKJØRSEL ANBEFALES DET Å LEGGE:

  • 3 cm avretningssand (steinmel)
  • 10-12 cm stabilt grus
  • 15 cm bunnsikringsgrus ved jord med normal bæreevne.

VED LEGGING AV STIER OG TERRASSER ANBEFALES DET Å LEGGE:

Umožňuje rychle dosáhnout vrcholu potěšení, posilují psychickou odolnost nebo téměř 100% zástupců ženského pohlaví uvedlo, na tomto webu se dostavují při sexuální stimulaci. A pokud je slabá , slabá také zůstane nebo mužům oslabuje erekci a způsobuje erektilní dysfunkci, kterými ošetříte rány, opruzeniny nebo u kterých se erekce objevila už během tří vteřin, všem poruchám však zpravidla předcházejí i určité příznaky.

  • 3 cm avretningssand (steinmel)
  • 10-12 cm stabilt grus.

LEGGING AV MARKTEGL
For at belegningen skal bli helt rett kan man med fordel anvende avretningsskinner og avretningsbrett. Skinnene legges ut på hver side i høyde med markteglens underside (man må regne med en viss overhøyde for setning). Avretningsbrettet trekkes på kant så man oppnår en helt plan sandflate hvor markteglen legges.

Markteglen legges deretter i ønsket forbandt med en fuge på 3-5 mm. Dette er viktig, da tegl lagt kant-i-kant med tiden kan medføre kantskader og sprekker. Fugene har som oppgave å absorbere belastning, og det er spesielt viktig å ha dette i bakhodet når man legger marktegl på trafikkerte arealer. Dessuten kompenserer fugen også for måltoleranser mellom teglen.

Det kan være hensiktsmessig å støpe fast kantstenene, dersom det er mulighet for at omgivelsene ikke vil holde belegningen kompakt i årene som kommer.

Når markteglen er lagt feies fugematerialet (vi anbefaler sand med fraksjon 0-1 mm.) ned mellom stenene. Vi fraråder bruk av fugesand med ugresshemmer da denne kan gi skjolder på teglen. Belegningen kan deretter komprimeres ved bruk av en platevibrator med Vulcolanmatte.

På grunn av teglens individuelle fargespill anbefales det å blande teglen fra flere paller. Da er man sikret et flott, helhetlig resultat.

MUR DIREKTE AS

23 39 20 10
post@murdirekte.no


Glads Vei 20
0489 Oslo, Norge

Mur Direkte leverer murstein og marktegl av høy kvalitet, og kan i tillegg bistå med tilbehør, verktøy og veiledning.

BESØKSADRESSE

MUR DIREKTE AS

23 39 20 10
post@murdirekte.no


Glads Vei 20
0489 Oslo, Norge

Mur Direkte leverer murstein og marktegl av høy kvalitet, og kan i tillegg bistå med tilbehør, verktøy og veiledning.

BESØKSADRESSE

© Mur Direkte. Webdesign av Mur Direkte i samarbeid med Pixel Studio AS. Alt innhold må betraktes som veiledende. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder. Salgs- og leveringsbetingelser.