Helsevaktbygget

Helsevaktbygget

HELSEVAKTBYGGET Helsevakta er oppført i forlengelsen av eksisterende Øya helsehus. Nybygget rommer legevakt, vaktsentraler, lokaler for trygghetspatruljen, administrasjon for helsevakta, samt nye tilleggsarealer for Øya helsehus. Bygget er knyttet sammen med resten av...
Oksenøya

Oksenøya

OKSENØYA Oksenøya er én av flere felter som til sammen utgjør den spennende utbyggingen på Fornebu-halvøya. Mur Direkte har levert fasadeteglen til første byggetrinn på prosjektet, som snart utvides med både andre og tredje byggetrinn.  Sokkelen på prosjektet er murt...
Dalsveien 40

Dalsveien 40

DALSVEIEN 40 Fra r21.no: “Prosjektet består av fire horisontaldelte tremannsboliger i to byggetrinn. Byggene er utformet og orientert i forhold til omkringliggende bebyggelse og byggelinjer. Husene ligger forskjøvet i forhold til hverandre for å bevare...
Peter Egges Plass

Peter Egges Plass

PETER EGGES PLASS ”Nybygget er plassert inn mot Peter Egges plass, som ligger forholdsvis inneklemt med Trondheims hovedbibliotek og Norges Bank som naboer omkring plassen. Selve bygget faller godt inn blant omgivelsene, og det er gjort en fin jobb med å finne...
Cappelens Vei

Cappelens Vei

CAPPELENS VEI ”Three similar volumes are clustered around a common green court, with private gardens facing South and West. The placement of the volumes seeks to maximize the sense of openness and green space between the buildings. The facades are in dark brick, with...
Bøler Kirke

Bøler Kirke

BØLER KIRKE ”Forslaget respekterer tomtens kvaliteter og utnytter terrengets fallende karakter ved delvis å grave seg ned. Prosjektet viser god stedforståelse og respekt for Bølers skala…Anlegget berømmes for sin netthet. Forslagstilleren har evnet å sortere...
Borgarsyssel Muesum

Borgarsyssel Muesum

BORGARSYSSEL MUESUM ”Olavs Hall er en del av Borgarsyssel Museum, et formidlings- og administrasjonsbygg realisert etter en begrenset plan- og designkonkurranse i 2008. Olavs Hall ble innviet i juli i 2016 i forbindelse med Sarpsborgs tusenårsjubileum. Bygningen og...
Saga Atrium

Saga Atrium

SAGA ATRIUM Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, samme år som første byggetrinn i Sagabyen – Saga Senter ble ferdigstilt. Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Saga Atrium består av 60 moderne leiligheter (1, 2, 3 og 4...

MUR DIREKTE AS

23 39 20 10
post@murdirekte.no


Glads Vei 20
0489 Oslo, Norge

Mur Direkte leverer murstein og marktegl av høy kvalitet, og kan i tillegg bistå med tilbehør, verktøy og veiledning.

BESØKSADRESSE

MUR DIREKTE AS

23 39 20 10
post@murdirekte.no


Glads Vei 20
0489 Oslo, Norge

Mur Direkte leverer murstein og marktegl av høy kvalitet, og kan i tillegg bistå med tilbehør, verktøy og veiledning.

BESØKSADRESSE

© Mur Direkte. Webdesign av Mur Direkte i samarbeid med Pixel Studio AS. Alt innhold må betraktes som veiledende. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder. Salgs- og leveringsbetingelser.